Logo

Certyfikaty

Oferowane przez nas urządzenia zabawowe oraz nawierzchnie syntetyczne posiadają certyfikaty zgodności z PN-EN 1176 i PN-EN 1177 wydane przez zewnętrzne jednostki certyfikujące – takie jak TÜV, Instytut Sportu, czy też Cobrabid BBC. Komponenty niezbędne do wykonania nawierzchni syntetycznych podlegały badaniom przeprowadzonym przez Państwowy Zakład Higieny i dysponują atestami higienicznymi.

Natomiast elementy małej architektury posiadają deklaracje zgodności z PN-EN 1176 wystawione przez producentów.