Logo

Przeglądy i serwis

Jako przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w budowie placów zabaw jesteśmy, zgodnie z zapisami normy PN-EN 1176, podmiotem kompetentnym do przeprowadzania przeglądów placów zabaw. W przypadku placów budowanych przez nas, przeglądy w okresie gwarancyjnym wykonujemy nieodpłatnie. W pozostałych przypadkach są one płatne.

Obok przeglądów wykonujemy również konserwacje i remonty placów zabaw. Zakres tych robót obejmuje zarówno konserwacje pojedynczych urządzeń jak i kompleksową restaurację całego placu włącznie z regeneracją nawierzchni syntetycznych.