Logo

Radosna Szkoła

Realizujemy place zabaw zgodnie z dostarczonymi projektami jak również w oparciu o projekty przygotowane przez architektów z nami współpracujących. Nasze realizacje obejmują nie tylko montaż urządzeń i nawierzchni ale również wykonujemy ogrodzenia, zakładamy trawniki dokonujemy nasadzeń drzew i krzewów. Krótko mówiąc budujemy kompletne place zabaw zgodnie z wymogami MEN.